Obchodní podmínky

Základní údaje

Provozovatel: je společnost Diamond Consulting s.r.o., se sídlem Chudenín, Uhliště 23, PSČ 34022, IČ: 291 15 809, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979. (dále jen “provozovatel”).

Zákazník: je každá osoba, která kontaktuje provozovatele jakoukoli formou komunikace, např. přihlásí se k odběru novinek (dále jen “zákazník”).

 

Zákazník souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zákazníka je poskytován na dobu neurčitou. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zákazníkovi informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje zákazníka s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách provozovatele, popř. za jiným marketingovým účelem.

Společnost Diamond Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů zákazníka může společnost Diamond Consulting s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost Diamond Consulting s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje zákazníka poskytovali poptávané služby a že je společnost Diamond Consulting s.r.o. oprávněna předat osobní údaje zákazníka jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností Diamond Consulting s.r.o.

Zákazník může kdykoliv písemně požádat provozovatele o částečné anebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze provozovatele.

Jiné přístupy

Pokud navštívíte naše stránky, stáhne se do vašeho počítače část kódu zvaná cookie, která nám umožní přizpůsobit váš pohyb po stránkách vašim potřebám, zrychlit ho a zjednodušit. Cookies používá celá řada webových stránek.
Více informací o souborech cookie najdete na stránkách www.aboutcookies.org. Pokud soubory cookie na svém počítači zakážete, může se stát, že nebudete mít přístup do všech částí našich stránek.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 22.10.2014.

Případné změny budou uveřejněny na www.kuponextra.cz

 

 
 

Komentáře

 

You must be logged in to post a comment.